Waardebepaling

Taxatie

Wilt u graag de marktwaarde van uw perceel of woning weten ?
Wij kunnen binnen 3 tot 5 dagen na de inspectie en opname u een taxatierapport overhandigen dan wel per post of per e-mail doen toekomen.

Bel of e-mail ons voor meer informatie.

Kaart