Waardebepaling

Taxatie

Wilt u graag weten wat uw perceel of woning momenteel waard is ?
Binnen 3 a 4 dagen, na de inspectie en opname, kunnen wij u een taxatierapport per post dan wel per e-mail doen toekomen.

Bel of e-mail ons voor meer informatie.

Kaart